Sự kiện
Sự Kiện Mừng Server Mới S1-Hoa Sơn
17-5-2019

Chuỗi Sự Kiện Server Mới S1-Hoa Sơn

 

Các đại hiệp thân mến, nhân dịp Võ Lâm Tranh Đấu ra mắt Server mới S1-Hoa Sơn vào 10h ngày 17/5, Tiểu Muội xin thông báo chuỗi sự kiện mừng Server mới, đón chào các đại hiệp cùng nhau khám phá thế giới Võ Lâm đầy huyền bí và kịch tính. Mời các đại hiệp bấm vào biểu tượng qq20190517-104830.png để xem thông tin chi tiết trong game.

ggn4rwdf7px95je8cy.png

Sự Kiện 1: Đua Top Tọa Kỵ

Thời gian: 3 ngày đầu Server mới
Nội dung: Tọa Kỵ là một phần không thể thiếu của các anh hùng võ lâm, trong thời gian sự kiện, người chơi đứng trong top 10 bảng xếp hạng Tọa Kỵ là có thể nhận quà. Vị trí xếp hạng sẽ được xếp theo số cấp của Tọa Kỵ, nếu cấp bằng nhau sẽ xếp theo số lực chiến. Nếu lực chiến bằng nhau sẽ xếp theo thứ tự tiến cấp trước sau

Quà tặng:

Hạng 1: 20 Huyền Thiết 1, 4000 Vàng Khóa, 100 Tọa Kỵ Đan, Thanh Giác Thú x1

Hạng 2: 10 Huyền Thiết 1, 2500 Vàng Khóa, 50 Tọa Kỵ Đan

Hạng 3: 5 Huyền Thiết 1, 1500 Vàng Khóa, 30 Tọa Kỵ Đan

Hạng 4-10: 3 Huyền Thiết 1, 500 Vàng Khóa, 20 Tọa Kỵ Đan

Chú ý: Quà xếp hạng sẽ được phát sau khi hoạt động kết thúc

 

Sự Kiện 2: Tích Lũy Nạp Tọa Kỵ

Thời gian: 3 ngày đầu Server mới
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích lũy nạp thẻ đạt các mốc quy định sẽ nhận được rất nhiều vật phẩm giá trị.

Quà tặng:

Nạp tích lũy 200 vàng được tặng: 10 Thiên Lý Truyền Âm, 3 Thẻ bạc 3, 10 Tọa Kỵ Đan, 2 Sơn Hà Đồ Lục

Nạp tích lũy 500 vàng được tặng: 10 Đá Tăng Cấp 1, 2 Túi Đá Khảm cấp 2, 1 Quà ưu đãi tọa kỵ, 2 Sơn hà đồ Lam

Nạp tích lũy 1000 vàng được tặng: 20 Đá Tăng Cấp 1, 4 Túi Đá Khảm cấp2, 50 Tọa Kỵ Đan, 5 Sơn hà đồ Lam

Nạp tích lũy 2000 vàng được tặng: 2 Kinh nghiệm đan x2, 5 Túi Đá Khảm cấp 2, 70 Tọa kỵ đan, 1 Sơn hà đồ Tím

Nạp tích lũy 5000 vàng được tặng: 5 Đan EXP x3, 2 Túi Đá Khảm cấp 3, 90 Tọa kỵ đan, 1 Sơn hà đồ Cam

Nạp tích lũy 10000 vàng được tặng: 10 Đan EXP x3, 2 Túi Đá Khảm cấp 4, 150 Tọa kỵ đan, 2 Sơn hà đồ Cam

Nạp tích lũy 20000 vàng được tặng: Long Uyên Thần Kiếm, 2 Túi Đá Khảm cấp 5, 250 Tọa kỵ đan, 4 Sơn hà đồ Cam

Chú ý: Vàng được tặng không tính vào tích lũy của sự kiện.

 

Sự Kiện 3: Hồi Đáp Nâng Cấp Tọa Kỵ

Thời gian: 3 ngày đầu Server mới
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiến hành nâng cấp Tọa Kỵ đạt các cấp nhất định sẽ nhận được rất nhiều vật phẩm giá trị.

Nâng cấp tọa kỵ đạt cấp 2 nhận: 10 Tọa kỵ đan, 5 Thẻ bạc 3, 5 Tầm Bảo Lệnh

Nâng cấp tọa kỵ đạt cấp 3 nhận: 30 Tọa kỵ đan, 10 Thẻ bạc 3, 10 Tầm Bảo Lệnh

Nâng cấp tọa kỵ đạt cấp 4 nhận: 50 Tọa kỵ đan, 30 Thẻ bạc 3, 25 Tầm Bảo Lệnh

Nâng cấp tọa kỵ đạt cấp 3 nhận: 80 Tọa kỵ đan, 100 Thẻ bạc 3, 50 Tầm Bảo Lệnh

Lưu ý: Vật phẩm thưởng có thời hạn sử dụng 1 ngày

  

Sự Kiện 4: Đua Top Sủng Vật

Thời gian: Từ ngày đầu Server mới đến ngày thứ 4

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi chỉ cần đứng top trong Bảng xếp hạng Sủng vật là có thể nhận thưởng.Vị trí xếp hạng sẽ được xếp theo lực chiến của Sủng vật. Nếu lực chiến bằng nhau sẽ xếp theo thứ tự tiến cấp trước sau.

Quà tặng:

Hạng 1: 30 Đá cường hóa 1, 4000 Vàng khóa, 100 Trưởng thành đan

Hạng 2: 20 Đá Cường hóa 1, 2500 Vàng khóa, 50 Trưởng thành đan

Hạng 3: 10 Đá Cường hóa 1, 1500 Vàng khóa, 30 Trưởng thành đan

Hạng 4-10: 5 Đá Cường hóa 1, 500 Vàng khóa, 20 Trưởng thành đan

Chú ý: Quà xếp hạng sẽ được phát sau khi hoạt động kết thúc

 

Sự Kiện 5: Tích Lũy Nạp Sủng Vật

Thời gian: Từ ngày thứ 4 mở Server mới đến hết ngày thứ 4

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích lũy nạp thẻ đạt các mốc quy định sẽ nhận được rất nhiều vật phẩm giá trị.

Quà tặng:

Nạp tích lũy 200 vàng được tặng: 1 Đan EXP x1.5, 3 Thẻ bạc 3, 10 Trưởng thành đan, 2 Sơn Hà Đồ Lục

Nạp tích lũy 500 vàng được tặng: 1 Đan EXP x2, 2 Tàn Trang 1, 1 Quà ưu đãi Hiệp Khách, 2 Sơn hà đồ Lam

Nạp tích lũy 1000 vàng được tặng: 2 Đan EXP x2, 4 Tàn Trang 1, 50 Trưởng thành đan, 5 Sơn hà đồ Lam

Nạp tích lũy 2000 vàng được tặng: 2 Đan EXP x3, 5 Tàn Trang 1, 70 Trưởng thành đan, 1 Sơn hà đồ Tử

Nạp tích lũy 5000 vàng được tặng: 2 Phù cường hóa 2, 10 Tàn Trang 1, 90 Trưởng thành đan, 1 Sơn hà đồ Cam

Nạp tích lũy 10000 vàng được tặng: 2 Phù cường hóa 3, 15 Tàn Trang 1, 150 Trưởng thành đan, 2 Sơn hà đồ Cam

Nạp tích lũy 20000 vàng được tặng: Tiểu Phúc Lai, 20 Tàn Trang 1, 300 Trưởng thành đan, 4 Sơn hà đồ Cam

Chú ý: Vàng được tặng không tính vào tích lũy của sự kiện.

 

Sự Kiện 6: Hồi Đáp Nâng Bậc Sủng Vật

Thời gian: Từ ngày thứ 3 mở Server mới đến hết ngày thứ 4

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi có thể mua nguyên liệu, vật phẩm với giá vô cùng ưu đãi.

Quà tặng:

Sủng Vật đạt cấp 3: 5 Trưởng thành đan, 10 Thẻ bạc 3, 3 Đá Cường hóa 1

Sủng Vật đạt cấp 5: 10 Trưởng thành đan, 20 Thẻ bạc 3, 5 Đá Cường hóa 1

Sủng Vật đạt cấp 7: 30 Trưởng thành đan, 30 Thẻ bạc 3, 7 Đá Cường hóa 1

Sủng Vật đạt cấp 10: 70 Trưởng thành đan, 40 Thẻ bạc 3, 10 Đá Cường hóa 2

Sủng Vật đạt cấp 15: 100 Trưởng thành đan, 50 Thẻ bạc 3, 15 Đá Cường hóa 2

Sủng Vật đạt cấp 20: 2000 Vàng Khóa, 60 Thẻ bạc 3, 20 Đá Cường hóa 2

  

Sự Kiện 7: Đua Top Kinh Mạnh

Thời gian: Từ ngày thứ 1 mở Server mới đến hết ngày thứ 5

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi chỉ cần đứng top trong Bảng xếp hạng Kinh Mạch là có thể nhận thưởng. Vị trí xếp hạng sẽ được xếp theo lực chiến của Kinh Mạch. Nếu lực chiến bằng nhau sẽ xếp theo thứ tự tiến cấp trước sau.

Quà tặng:

Hạng 1: 80 Chân Khí Đan-Tiểu, 5000 Vàng Khóa, 100 Tẩy Tủy đan

Hạng 2: 60 Chân Khí Đan-Tiểu, 3000 Vàng Khóa, 50 Tẩy Tủy đan

Hạng 3: 40 Chân Khí Đan-Tiểu, 2000 Vàng Khóa, 30 Tẩy Tủy đan

Hạng 4-10: 20 Chân Khí Đan-Tiểu, 1000 Vàng Khóa, 20 Tẩy Tủy đan

Chú ý: Quà xếp hạng sẽ được phát sau khi hoạt động kết thúc

 

Sự Kiện 8: Nạp Tích Lũy Kinh Mạnh

Thời gian: Từ ngày thứ 5 mở Server mới đến hết ngày thứ 5

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích lũy nạp thẻ đạt các mốc quy định sẽ nhận được rất nhiều vật phẩm giá trị.

Quà tặng:

Nạp tích lũy 200 vàng được tặng: 5 Chân Khí Đan-Tiểu, 3 Thẻ đồng 3, 1 Thẻ ưu đãi Tẩy Tủy

Nạp tích lũy 500 vàng được tặng: 10 Chân Khí Đan-Tiểu, 5 Thẻ đồng 3, 10 Tẩy Tủy Đan, 5 Khóa Tẩy Luyện

Nạp tích lũy 1000 vàng được tặng: 15 Chân Khí Đan-Tiểu, 10 Thẻ đồng 3, 20 Tẩy Tủy Đan, 10 Khóa Tẩy Luyện

Nạp tích lũy 2000 vàng được tặng: 20 Chân Khí Đan-Tiểu, 15 Thẻ đồng 3, 40 Tẩy Tủy Đan, 1 Công Kích Tẩy Luyện Thạch (Tử)

Nạp tích lũy 5000 vàng được tặng: 40 Chân Khí Đan-Tiểu, 30 Thẻ đồng 3, 80 Tẩy Tủy Đan, 20 Tẩy Luyện Tỏa

Nạp tích lũy 10000 vàng được tặng: 60 Chân Khí Đan-Tiểu, 60 Thẻ đồng 3, 160 Tẩy Tủy Đan, 3 Công Kích Tẩy Luyện Thạch (Tử)

Nạp tích lũy 20000 vàng được tặng: 120 Chân Khí Đan-Tiểu, 120 Thẻ đồng 3, 320 Tẩy Tủy Đan, 80 Tẩy Luyện Tỏa

Chú ý: Vàng được tặng không tính vào tích lũy của sự kiện.

 

Sự Kiện 9: Hồi Đáp Nâng Cấp Kinh Mạch

Thời gian: Từ ngày thứ 5 mở Server mới đến hết ngày thứ 5

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiến hành nâng cấp Kinh Mạch đạt cấp 20 đạt số lượng nhất định sẽ nhận được rất nhiều vật phẩm giá trị.

Quà tặng:

Nâng cấp Kinh mạch đạt bậc Âm Nghiêu nhận: 20 Tẩy Tủy Đan, 2 Thẻ bạc 3, 5 Chân Khí Đan-Tiểu

Nâng cấp Kinh mạch đạt bậc Âm Duy nhận: 30 Tẩy Tủy Đan, 4 Thẻ bạc 3, 10 Chân Khí Đan-Tiểu

Nâng cấp Kinh mạch đạt bậc Dương Duy nhận: 50 Tẩy Tủy Đan, 8 Thẻ bạc 3, 20 Chân Khí Đan-Tiểu

Nâng cấp Kinh mạch đạt bậc Đới Mạch nhận: 80 Tẩy Tủy Đan, 16 Thẻ bạc 3, 40 Chân Khí Đan-Tiểu

Nâng cấp Kinh mạch đạt bậc Xung Mạch nhận: 120 Tẩy Tủy Đan, 32 Thẻ bạc 3, 80 Chân Khí Đan-Tiểu

Nâng cấp Kinh mạch đạt bậc Đốc Mạch nhận: 170 Tẩy Tủy Đan, 64 Thẻ bạc 3, 16 Chân Khí Đan-Trung

  

Sự Kiện 10: Đua Top Chí Bảo

Thời gian: Từ ngày thứ 1 mở Server mới đến hết ngày thứ 6

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi chỉ cần đứng top trong Bảng xếp hạng Chí Bảo là có thể nhận thưởng. Vị trí xếp hạng sẽ được xếp theo lực chiến của Chí Bảo. Nếu lực chiến bằng nhau sẽ xếp theo thứ tự tiến cấp trước sau.

Quà tặng:

Hạng 1: 10 Khóa Tẩy Luyện, 3000 Vàng Khóa, 100 Chí Bảo đan, 3 Công Kích Tẩy Luyện Thạch (Tử)

Hạng 2: 5 Khóa Tẩy Luyện, 2000 Vàng Khóa, 50 Chí Bảo đan

Hạng 3: 3 Khóa Tẩy Luyện, 1000 Vàng Khóa, 30 Chí Bảo đan

Hạng 4-10: 2 Khóa Tẩy Luyện, 500 Vàng Khóa, 20 Chí Bảo đan

Chú ý: Quà xếp hạng sẽ được phát sau khi hoạt động kết thúc

 

Sự Kiện 11: Tích Lũy Nạp Chí Bảo

Thời gian: Từ ngày thứ 3 mở Server mới đến hết ngày thứ 3

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích lũy nạp thẻ đạt các mốc quy định sẽ nhận được rất nhiều vật phẩm giá trị.

Quà tặng:

Nạp tích lũy 200 vàng được tặng: 10 Đá Tảy Luyện 2, 3 Thẻ đồng 3, 10 Chí Bảo đan, 2 Sơn hà đồ lục

Nạp tích lũy 500 vàng được tặng: 20 Đá Tảy Luyện 2, 2 Túi Đá Khảm Cấp 2, 1 Thẻ ưu đãi Chí Bảo, 2 Sơn hà đồ Lam

Nạp tích lũy 1000 vàng được tặng: 40 Đá Tảy Luyện 2, 4 Túi Đá Khảm Cấp 2, 20 Chí Bảo đan, 5 Sơn hà đồ Lam

Nạp tích lũy 2000 vàng được tặng:10 Đá Tảy Luyện 3, 5 Túi Đá Khảm Cấp 2, 40 Chí Bảo đan, 1 Sơn hà đồ Tím

Nạp tích lũy 5000 vàng được tặng:20 Đá Tảy Luyện 3, 2 Túi Đá Khảm Cấp 3, 80 Chí Bảo đan, 1 Sơn hà đồ Cam

Nạp tích lũy 10000 vàng được tặng: 40 Đá Tảy Luyện 3, 2 Túi Đá Khảm Cấp 4, 160 Chí Bảo đan, 2 Sơn hà đồ Cam

Nạp tích lũy 20000 vàng được tặng: 2 Sinh Lực Tẩy Luyện 10 sao, 2 Túi Đá Khảm Cấp 5, 320 Chí Bảo đan, 4 Sơn hà đồ Cam

Chú ý: Vàng được tặng không tính vào tích lũy của sự kiện.

 

Sự Kiện 12: Hồi Đáp Nâng Cấp Chí Bảo

Thời gian: Từ ngày thứ 3 mở Server mới đến hết ngày thứ 3

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiến hành nâng cấp Chí Bảo đạt các cấp nhất định sẽ nhận được rất nhiều vật phẩm giá trị.

Quà tặng:

Chí Bảo đạt Linh Xà Trượng: 3 Chí Bảo đan, 2 Thẻ bạc 3, 10 Đá Tảy Luyện 1

Chí Bảo đạt Thiên Long Ấn: 5 Chí Bảo đan, 4 Thẻ bạc 3, 20 Đá Tảy Luyện 1

Chí Bảo đạt Đả Cẩu Bổng: 10 Chí Bảo đan, 8 Thẻ bạc 3, 30 Đá Tảy Luyện 1

Chí Bảo đạt Thiên Cang Kiếm: 15 Chí Bảo đan, 16 Thẻ bạc 3, 40 Đá Tảy Luyện 1

Chí Bảo đạt Đạt Ma Xá Lợi: 20 Chí Bảo đan, 32 Thẻ bạc 3, 50 Đá Tảy Luyện 1

Chí Bảo đạt Vũ Mục Di Thu: 2000 Vàng Khóa, 64 Thẻ bạc 3, 60 Đá Tảy Luyện 1

 

Sự Kiện 13: Tăng Cấp Nhận Thưởng

Thời gian: Từ ngày thứ 1 mở Server mới đến hết ngày thứ 7

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi đạt cấp nhất định sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh

Quà tặng:

Đạt cấp 30 nhận: 50 Vàng khóa, 3 Thẻ bạc 3, 3 Chân Khí Đan tiểu, 1 EXP Đan-2

Đạt cấp 40 nhận: 100 Vàng khóa, 6 Thẻ bạc 3, 3 Chân Khí Đan tiểu, 2 Kinh nghiệm đan 1,5

Đạt cấp 50 nhận: 200 Vàng khóa, 10 Đá Tăng cấp 1, 5 Huyền Thiết 1, 1 Huyền Thiên thạch

Đạt cấp 60 nhận: 250 Vàng khóa, 20 Đá Tăng cấp 1, 10 Huyền Thiết 1, 2 Huyền Thiên thạch

Đạt cấp 70 nhận: 400 Vàng khóa, 10 Đá Tăng cấp 2, 5 Huyền Thiết 2, 1 Phù Cường Hóa 1

Đạt cấp 80 nhận: 600 Vàng khóa, 20 Đá Tăng cấp 2, 10 Huyền Thiết 2, 1 Chân Vô Cực Giới

 

Sự Kiện 14: Đua Top Cấp Độ, Cấp Lực Chiến

Thời gian: Từ ngày thứ 1 mở Server mới đến hết ngày thứ 7

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi đạt hạng 1 trên bảng xếp hạng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Trao thưởng 1 lần duy nhất

Quà tặng:

Top 1 lực chiến: 5000 Vàng Khóa, 100 vạn Bạc Khóa, Danh Hiệu Uy Chấn Tứ Phương, Sơn Hà Đồ Cam 

Top 1 cấp độ:  5000 Vàng Khóa, 100 vạn Bạc Khóa, Danh Hiệu Thiên Hạ Vô Song, Sơn Hà Đồ Cam 

 

Sự Kiện 15: Tích Lũy Nạp Thẻ Bảo Khố

Thời gian: Từ ngày thứ 7 mở Server mới đến hết ngày thứ 7

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích lũy nạp thẻ đạt các mốc quy định sẽ nhận được rất nhiều vật phẩm giá trị.

Quà tặng:

Nạp tích lũy 500 vàng được tặng: 1 Kinh Nghiệm Đan x2, 3 Thẻ bạc 3, 1 Quà ưu đãi đá cường hóa, 2 Sơn hà đồ lục

Nạp tích lũy 1000 vàng được tặng: 1 Kinh Nghiệm Đan x3, 2 Túi Đá Khảm cấp 1, 10 Đá cường hóa 1, 2 Sơn hà đồ Lam

Nạp tích lũy 2000 vàng được tặng: 1 Sinh Lực Tẩy Luyện (Tử), 5 Túi Đá Khảm cấp 1 1, 20 Đá cường hóa 1, 5 Sơn hà đồ Lam

Nạp tích lũy 4000 vàng được tặng: 40 Tầm Bảo Lệnh, 5 Túi bảo thạch 2, 10 Đá cường hóa 2, 1 Sơn hà đồ Tử

Nạp tích lũy 10000 vàng được tặng: 3 Sinh lực tẩy luyện (Tử), 2 Túi Đá Khảm cấp 3, 10 Đá cường hóa 3, 1 Sơn hà đồ Cam

Nạp tích lũy 20000 vàng được tặng: 1 Đá Chính Xác 6, 5 Túi bảo thạch 3, 20 Đá cường hóa 4, 2 Sơn hà đồ Cam

Chú ý: Vàng được tặng không tính vào tích lũy của sự kiện.

 

Sự Kiện 16: Tiệm Giảm Giá

Thời gian: Từ ngày thứ 1 mở Server mới đến hết ngày thứ 7

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại giao diện Server Mới, người chơi có thể mua nguyên liệu, vật phẩm với giá vô cùng ưu đãi.

 

Chú ý: Số lượng vật phẩm bán ra có giới hạn nhất định và sẽ được làm mới vào 00h00 mỗi ngày.

 

Sự Kiện 17: Vòng Quay May Mắn

Thời gian: Từ ngày thứ 6 mở Server mới đến hết ngày thứ 7

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Vòng Quay  mca52ws4h3rpkrh91.png  người chơi có thể dùng vàng để tham gia vòng quay tài lộc có cơ hội nhận được thưởng lớn.

Quà tặng trong vòng quay: Đá Cường Hóa 1, Tầm Bảo Lệnh, Hộp quà thời trang, Đá Công Kích-6, Phù Cường Hoá 1, Mảnh Đá Tinh Luyện, Mảnh Bảo Thạch, Khóa Tẩy Luyện, Rương Võ Học "Tây Môn Võ Học"

 mjo0gsii1ejwto3w.png

 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

 

Tiểu Muội Kính Bút